Detaily genové banky

Federal Research Centre for Cultivated Plants - Institute for Grapevine Breeding Geilweilerhof
Umístění
Zeměpisná šířka
49,55
Zeměpisná délka
8
Nejvíce zastoupené názvy plodin
wine grape
1 825
table grape
327
rootstock
116
wild grape
7
raisin grape
3
Neurčeno
518
Nejvíce zastoupený Rod
Interspecific Crossing
Vitis
Intergeneric Crossing
Ampelopsis
Muscadinia
Ostatní
1
Nejvíce zastoupené Druhy
Interspecific Crossing sp.
Vitis vinifera
Vitis riparia
Vitis longii
Vitis rupestris
Ostatní
99
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 2,796 přírůstků je 5.59, s minimálním skóre 2.10 a maximálním skóre 8.35.