Detaily genové banky

Genebank, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
51,82599
Zeměpisná délka
11,27803
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Hordeum
Phaseolus
Pisum
Vicia
Ostatní
59 064
Nejvíce zastoupené Druhy
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Triticum sp.
Phaseolus vulgaris
Lycopersicon esculentum
Ostatní
72 486
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
8 září 2020
11 únor 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 129,816 přírůstků je 6.43, s minimálním skóre 2.00 a maximálním skóre 9.55.