Detaily genové banky

External Branch North of the Department Genebank, IPK, Oil Plants and Fodder Crops in Malchow
Umístění
Zeměpisná šířka
53.985778
Zeměpisná délka
11.472806
Nejvíce zastoupený Rod
Lolium
Festuca
Brassica
Dactylis
Ostatní
3,592
Nejvíce zastoupené Druhy
Lolium perenne
Dactylis glomerata
Festuca pratensis
Brassica napus
Phleum pratense
Ostatní
6,275
Poslední aktualizace datové průvodky
7 January 2020
7 September 2019
26 September 2017
21 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
6000
4500
3000
1500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 14,731 přírůstků je 7.13, s minimálním skóre 3.10 a maximálním skóre 9.55.