Detaily genové banky

External Branch North of the Department Genebank, IPK, Oil Plants and Fodder Crops in Malchow
Umístění
Zeměpisná šířka
53,985778
Zeměpisná délka
11,472806
Nejvíce zastoupený Rod
Lolium
Festuca
Brassica
Dactylis
Ostatní
3 581
Nejvíce zastoupené Druhy
Lolium perenne
Dactylis glomerata
Festuca pratensis
Brassica napus
Phleum pratense
Ostatní
6 260
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
11 květen 2020
11 únor 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 14,743 přírůstků je 7.17, s minimálním skóre 3.10 a maximálním skóre 9.55.