Detaily genové banky

Pflanzenzucht SaKa GmbH & Co. KG
Kód ústavu
DEU400
Typ
Private
Země
Přírůstky v Genesys
Nejvíce zastoupené plodiny
potato
Neurčeno
2
Nejvíce zastoupené názvy plodin
potato
19
winter triticale
2
Nejvíce zastoupený Rod
Solanum
Triticosecale
Nejvíce zastoupené Druhy
Solanum tuberosum
Triticosecale x triticosecale
Poslední aktualizace datové průvodky
7 September 2019
26 September 2017
21 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
30
22.5
15
7.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 20 přírůstků je 4.78, s minimálním skóre 4.75 a maximálním skóre 5.00.