Detaily genové banky

Fachgebiet Rebenzüchtung und Rebenveredlung
Kód ústavu
DEU454
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
49,9852
Zeměpisná délka
7,9487
Nejvíce zastoupené názvy plodin
wine grape
247
table grape
29
wine grape,table grape
1
Neurčeno
21
Nejvíce zastoupený Rod
Vitis
Interspecific Crossing
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Interspecific Crossing sp.
Poslední aktualizace datové průvodky
10 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 298 přírůstků je 3.75, s minimálním skóre 2.00 a maximálním skóre 4.20.