Detaily genové banky

Staatliches Weinbauinstitut
Umístění
Zeměpisná šířka
47,979151
Zeměpisná délka
7,8321
Nejvíce zastoupené názvy plodin
wine grape
74
table grape
3
Neurčeno
2
Nejvíce zastoupený Rod
Vitis
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Poslední aktualizace datové průvodky
7 září 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 79 přírůstků je 3.84, s minimálním skóre 3.25 a maximálním skóre 4.20.