Detaily genové banky

Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Referat Rebenzüchtung und Rebenveredlung
Umístění
Zeměpisná šířka
49,15107
Zeměpisná délka
9,28922
Nejvíce zastoupené názvy plodin
wine grape
496
table grape
52
Kulturbirne
25
rootstock
8
Neurčeno
31
Nejvíce zastoupený Rod
Vitis
Pyrus
Ampelopsis
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Vitis interspecific crossing
Pyrus communis
Vitis riparia
Vitis yeshanensis
Ostatní
19
Poslední aktualizace datové průvodky
8 září 2020
7 září 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 612 přírůstků je 3.80, s minimálním skóre 2.85 a maximálním skóre 4.55.