Detaily genové banky

Botanical Garden of the University of Osnabrück
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
52,28053
Zeměpisná délka
8,02756
Nejvíce zastoupené názvy plodin
gew
211
wiesen
66
wald
37
sumpf
36
Gew
33
Ostatní
1 133
Nejvíce zastoupený Rod
Plantago
Achillea
Vicia
Primula
Lotus
Ostatní
1 305
Nejvíce zastoupené Druhy
Prunella vulgaris
Filipendula ulmaria
Achillea millefolium
Plantago lanceolata
Alliaria petiolata
Ostatní
1 361
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 1,516 přírůstků je 7.50, s minimálním skóre 7.50 a maximálním skóre 7.50.