Detaily genové banky

SECOBRA Saatzucht GmbH
Kód ústavu
DEU590
Typ
Private
Země
Přírůstky v Genesys
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
Neurčeno
5
Nejvíce zastoupené názvy plodin
winter wheat
5
summer barley
2
summer wheat
2
winter barley
1
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Hordeum
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Poslední aktualizace datové průvodky
7 September 2019
21 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
8
6
4
2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 10 přírůstků je 5.01, s minimálním skóre 4.75 a maximálním skóre 5.05.