Detaily genové banky

Syngenta Seeds GmbH
Kód ústavu
DEU597
Typ
Private
Země
Webový odkaz
www.syngenta-seeds.de
Přírůstky v Genesys
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
Neurčeno
4
Nejvíce zastoupené názvy plodin
summer barley
4
winter wheat
3
Nejvíce zastoupený Rod
Hordeum
Triticum
Nejvíce zastoupené Druhy
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Poslední aktualizace datové průvodky
7 January 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
9
6.75
4.5
2.25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 7 přírůstků je 5.28, s minimálním skóre 5.05 a maximálním skóre 5.45.