Detaily genové banky

KWS LOCHOW GMBH
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
rye
barley
Neurčeno
15
Nejvíce zastoupené názvy plodin
summer barley
8
winter wheat
8
winter rye
7
winter barley
6
feed pea
3
Ostatní
4
Nejvíce zastoupený Rod
Hordeum
Triticum
Secale
Pisum
Avena
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Secale cereale
Hordeum sp.
Pisum sativum
Ostatní
2
Poslední aktualizace datové průvodky
7 Setembro 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 36 přírůstků je 4.89, s minimálním skóre 3.95 a maximálním skóre 5.05.