Detaily genové banky

Technische Universität München am Wissenschaftszentrum Weihenstephan, Fachgebiet für Obstbau
Kód ústavu
DEU633
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
48,398449
Zeměpisná délka
11,723558
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Pflaume
99
Nejvíce zastoupený Rod
Prunus
Nejvíce zastoupené Druhy
Prunus domestica
Poslední aktualizace datové průvodky
10 February 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 99 přírůstků je 3.86, s minimálním skóre 3.55 a maximálním skóre 4.45.