Detaily genové banky

Technische Universität München am Wissenschaftszentrum Weihenstephan, Fachgebiet für Obstbau
Kód ústavu
DEU633
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
48.398449
Zeměpisná délka
11.723558
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Pflaume
99
Nejvíce zastoupený Rod
Prunus
Nejvíce zastoupené Druhy
Prunus domestica
Poslední aktualizace datové průvodky
7 January 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
90
67.5
45
22.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 99 přírůstků je 3.86, s minimálním skóre 3.55 a maximálním skóre 4.45.