Detaily genové banky

Comunidad de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Banco de Germoplasma
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
40,27
Zeměpisná délka
-3,43
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Oruga
72
Digital
6
Albaida
5
Agracejo
4
Margarita
4
Ostatní
71
Neurčeno
2 692
Nejvíce zastoupený Rod
Brassica
Sedum
Argyranthemum
Eruca
Erysimum
Ostatní
2 132
Nejvíce zastoupené Druhy
Brassica oleracea
Eruca vesicaria
Brassica cretica
Argyranthemum frutescens
Brassica incana
Ostatní
2 557
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
11 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 2,854 přírůstků je 5.26, s minimálním skóre 2.60 a maximálním skóre 7.20.