Detaily genové banky

Comunidad de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Banco de Germoplasma
Kód ústavu
ESP003
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
40.27
Zeměpisná délka
-3.43
Nejvíce zastoupené plodiny
lettuce
barley
tomato
carrot
wheat
Ostatní
27
Neurčeno
9,129
Nejvíce zastoupené názvy plodin
squirting cucumber
242
cabbage
123
field mustard
80
Oruga
72
hedge mustard
67
Ostatní
1,417
Neurčeno
7,217
Nejvíce zastoupený Rod
Brassica
Diplotaxis
Ecballium
Arabis
Sisymbrium
Ostatní
7,430
Nejvíce zastoupené Druhy
Ecballium elaterium
Brassica oleracea
Eruca vesicaria
Brassica rapa
Diplotaxis virgata
Ostatní
8,476
Poslední aktualizace datové průvodky
7 September 2019
18 January 2019
26 September 2017
21 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
3000
2250
1500
750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 9,218 přírůstků je 5.56, s minimálním skóre 2.65 a maximálním skóre 7.60.