Detaily genové banky

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Centro de Investigación e Información Ambiental Lourizán
Umístění
Zeměpisná šířka
42,25
Zeměpisná délka
-8,4
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Casta
199
Nejvíce zastoupený Rod
Castanea
Nejvíce zastoupené Druhy
Castanea sativa
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 199 přírůstků je 4.75, s minimálním skóre 4.75 a maximálním skóre 4.75.