Detaily genové banky

Principado de Asturias. Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
43,29
Zeměpisná délka
-5,26
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Manzano
354
Judia
25
Avellano
17
Cebolla
14
Escanda
4
Nejvíce zastoupený Rod
Malus
Phaseolus
Corylus
Allium
Triticum
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus domestica
Phaseolus vulgaris
Corylus avellana
Allium cepa
Triticum aestivum
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
11 únor 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 414 přírůstků je 3.88, s minimálním skóre 3.20 a maximálním skóre 6.80.