Detaily genové banky

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejería de Agricultura. Centro de Investigación Agraria de Albaladejito.
Umístění
Zeměpisná šířka
40,07
Zeměpisná délka
-2,2
Nejvíce zastoupené plodiny
lentil
Neurčeno
1 561
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Ajo
654
Lenteja
289
Azafran
138
lentil
64
$1
33
Ostatní
70
Neurčeno
377
Nejvíce zastoupený Rod
Allium
Lens
Crocus
Lavandula
Nejvíce zastoupené Druhy
Allium sativum
Lens culinaris
Crocus sativus
Allium sp.
Crocus nevadensis
Ostatní
118
Poslední aktualizace datové průvodky
11 February 2020
10 February 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 1,625 přírůstků je 6.18, s minimálním skóre 1.50 a maximálním skóre 8.45.