Detaily genové banky

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejería de Agricultura. Centro de Investigación Agraria de Albaladejito.
Umístění
Zeměpisná šířka
40.07
Zeměpisná délka
-2.2
Nejvíce zastoupené plodiny
lentil
Neurčeno
1,597
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Ajo
688
Lenteja
318
Azafran
140
lentil
67
late crocus
28
Ostatní
46
Neurčeno
377
Nejvíce zastoupený Rod
Allium
Lens
Crocus
Lavandula
Asparagus
Nejvíce zastoupené Druhy
Allium sativum
Lens culinaris
Crocus sativus
Allium sp.
Crocus nevadensis
Ostatní
120
Poslední aktualizace datové průvodky
7 September 2019
21 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 1,664 přírůstků je 6.52, s minimálním skóre 1.85 a maximálním skóre 8.45.