Detaily genové banky

Gobierno de Navarra. Universidad Pública de Navarra. Escuela técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
Umístění
Zeměpisná šířka
42,81
Zeměpisná délka
-1,65
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Manzano
410
Vid
255
ciruelo europeo
22
Peral
15
Manzano silvestre
2
Ostatní
5
Nejvíce zastoupený Rod
Malus
Vitis
Prunus
Pyrus
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus domestica
Vitis vinifera
Prunus domestica
Pyrus communis
Malus sylvestris
Ostatní
7
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 709 přírůstků je 6.94, s minimálním skóre 4.50 a maximálním skóre 7.60.