Detaily genové banky

Junta de Andalucía. Universidad de Sevilla. Escuela Técnica Superior de IngenierÍa Agronómica. Dpto. Ciencias Agroforestales
Umístění
Zeměpisná šířka
37.352951
Zeměpisná délka
-5.938649
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Ciruelo
10
Higuera
5
Manzano
5
Cerezo
1
Ciruelo claudio
1
Ostatní
4
Neurčeno
2
Nejvíce zastoupený Rod
Prunus
Ficus
Malus
Cydonia
Pyrus
Nejvíce zastoupené Druhy
Prunus domestica
Ficus carica
Malus domestica
Prunus persica
Prunus sp.
Ostatní
3
Poslední aktualizace datové průvodky
7 September 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
30
22.5
15
7.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 28 přírůstků je 7.06, s minimálním skóre 5.85 a maximálním skóre 7.15.