Detaily genové banky

Jardín Botánico de Castilla- La Mancha
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
39
Zeměpisná délka
1,52
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Tomillo
3
Espliego
2
Cantueso
1
Marrubio
1
Salvia espa
1
Ostatní
2
Neurčeno
123
Nejvíce zastoupený Rod
Sideritis
Thymus
Teucrium
Lavandula
Salvia
Ostatní
30
Nejvíce zastoupené Druhy
Salvia lavandulifolia
Lavandula stoechas
Sideritis hirsuta
Thymus zygis
Lavandula latifolia
Ostatní
107
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 133 přírůstků je 7.41, s minimálním skóre 6.75 a maximálním skóre 8.15.