Detaily genové banky

Jardín Botánico de Castilla- La Mancha
Kód ústavu
ESP218
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
39
Zeměpisná délka
1.52
Nejvíce zastoupené názvy plodin
sage
6
Tomillo
3
Espliego
2
french lavender
2
mastic thyme
2
Ostatní
14
Neurčeno
104
Nejvíce zastoupený Rod
Sideritis
Thymus
Teucrium
Lavandula
Salvia
Ostatní
30
Nejvíce zastoupené Druhy
Salvia lavandulifolia
Lavandula stoechas
Thymus zygis
Sideritis hirsuta
Lavandula latifolia
Ostatní
106
Poslední aktualizace datové průvodky
7 January 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
70
52.5
35
17.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 133 přírůstků je 7.53, s minimálním skóre 7.00 a maximálním skóre 8.45.