Detaily genové banky

Centro Agrario El Chaparillo
Kód ústavu
ESP222
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
39.02
Zeměpisná délka
-3.98
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Pistachero
37
Nejvíce zastoupený Rod
Pistacia
Nejvíce zastoupené Druhy
Pistacia vera
Poslední aktualizace datové průvodky
7 September 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
50
37.5
25
12.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 37 přírůstků je 4.73, s minimálním skóre 4.35 a maximálním skóre 4.75.