Detaily genové banky

Agroecology, Plant Biology and Breeding, INRA Dijon
Umístění
Zeměpisná šířka
47,2
Zeměpisná délka
5,02
Nejvíce zastoupené plodiny
pea
Nejvíce zastoupené názvy plodin
pea
611
Nejvíce zastoupený Rod
Pisum
Nejvíce zastoupené Druhy
Pisum sativum
Pisum fulvum
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 611 přírůstků je 3.90, s minimálním skóre 3.45 a maximálním skóre 5.85.