Detaily genové banky

Ressources Génétiques végétales en Conditions Océaniques, Plant Biology and Breeding, INRA Ploudaniel
Kód ústavu
FRA179
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
48,27
Zeměpisná délka
-4,16
Nejvíce zastoupené názvy plodin
cultivated garlic
103
shallot
30
Nejvíce zastoupený Rod
Allium
Nejvíce zastoupené Druhy
Allium sativum
Allium cepa
Poslední aktualizace datové průvodky
10 February 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 133 přírůstků je 6.13, s minimálním skóre 3.85 a maximálním skóre 7.40.