Detaily genové banky

Réseau Céréales à paille
Kód ústavu
FRA242
Typ
International
Země
Přírůstky v Genesys
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
Nejvíce zastoupené názvy plodin
wheat
1,967
barley
473
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Hordeum
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Poslední aktualizace datové průvodky
26 September 2017