Detaily genové banky

Pomology Institute, National Agricultural Research Foundation
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
40,62
Zeměpisná délka
22,12
Nejvíce zastoupené názvy plodin
plum
7
Neurčeno
162
Nejvíce zastoupený Rod
Prunus
Nejvíce zastoupené Druhy
Prunus avium
Prunus domestica
Prunus persica
Prunus amygdalus
Prunus armeniaca
Ostatní
12
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 169 přírůstků je 4.49, s minimálním skóre 3.50 a maximálním skóre 6.35.