Detaily genové banky

Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation
Kód ústavu
HRV048
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
43.5064
Zeměpisná délka
16.4971
Nejvíce zastoupené názvy plodin
olive
30
fig
16
grapevine
14
sour cherry
13
pomegranate
9
Ostatní
12
Nejvíce zastoupený Rod
Olea
Prunus
Ficus
Vitis
Punica
Ostatní
6
Nejvíce zastoupené Druhy
Olea europaea
Ficus carica
Vitis vinifera
Prunus cerasus
Punica granatum
Ostatní
12
Poslední aktualizace datové průvodky
8 January 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
40
30
20
10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 94 přírůstků je 6.17, s minimálním skóre 4.75 a maximálním skóre 8.30.