Detaily genové banky

Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
43,5064
Zeměpisná délka
16,4971
Nejvíce zastoupené názvy plodin
olive
30
garlic
20
fig
16
grapevine
14
sour cherry
13
Ostatní
26
Nejvíce zastoupený Rod
Olea
Allium
Prunus
Ficus
Vitis
Ostatní
15
Nejvíce zastoupené Druhy
Olea europaea
Allium sativum
Ficus carica
Vitis vinifera
Prunus cerasus
Ostatní
26
Poslední aktualizace datové průvodky
7 září 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 119 přírůstků je 6.40, s minimálním skóre 4.75 a maximálním skóre 8.30.