Detaily genové banky

Facolta di Agraria, Università degli Studi di Catania
Umístění
Zeměpisná šířka
37,5181
Zeměpisná délka
15,0686
Nejvíce zastoupené názvy plodin
broccoli
97
cauliflower
70
Broccoletto
22
kohlrabi
17
cabbage
16
Ostatní
15
Neurčeno
19
Nejvíce zastoupený Rod
Brassica
Nejvíce zastoupené Druhy
Brassica oleracea
Brassica rapa
Brassica fruticulosa
Brassica nigra
Brassica campestris
Ostatní
14
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 256 přírůstků je 4.21, s minimálním skóre 2.95 a maximálním skóre 4.85.