Detaily genové banky

Dipartimento di Scienze dei Sistemi Colturali, Forestali e dell'Ambiente, Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi della Basilicata
Umístění
Zeměpisná šířka
40,63
Zeměpisná délka
15,8
Nejvíce zastoupené názvy plodin
garlic
111
Nejvíce zastoupený Rod
Allium
Nejvíce zastoupené Druhy
Allium sativum
Allium ampeloprasum
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 111 přírůstků je 7.46, s minimálním skóre 6.15 a maximálním skóre 7.85.