Detaily genové banky

CREA-Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari, sede di Roma
Umístění
Zeměpisná šířka
41,57
Zeměpisná délka
12,26
Nejvíce zastoupené názvy plodin
emmer wheat
296
spelt
214
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum turgidum
Triticum aestivum
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
11 únor 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 510 přírůstků je 6.10, s minimálním skóre 4.40 a maximálním skóre 7.25.