Detaily genové banky

CREA-Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali - sede di Rovigo
Umístění
Zeměpisná šířka
45,04
Zeměpisná délka
11,44
Nejvíce zastoupené názvy plodin
sugar beet
352
Sea x sugar beet
9
sea beet
9
Sea x sugar
5
Nejvíce zastoupený Rod
Beta
Nejvíce zastoupené Druhy
Beta vulgaris
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 375 přírůstků je 3.61, s minimálním skóre 3.60 a maximálním skóre 4.00.