Detaily genové banky

CREA-Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo, Sede di Pescia
Umístění
Zeměpisná šířka
43,52
Zeměpisná délka
10,41
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Sinense
13
statice
9
Altaica
3
Neurčeno
22
Nejvíce zastoupený Rod
Limonium
Nejvíce zastoupené Druhy
Limonium sinensis x aureum
Limonium gmelini
Limonium sinuatum
Limonium perezii
Limonium latifolium x otolepis
Ostatní
18
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
11 February 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 47 přírůstků je 4.42, s minimálním skóre 2.60 a maximálním skóre 6.00.