Detaily genové banky

CREA-Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo, Sede di Pescia
Umístění
Zeměpisná šířka
43.52
Zeměpisná délka
10.41
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Sinense
13
statice
9
Altaica
3
Neurčeno
202
Nejvíce zastoupený Rod
Limonium
Nejvíce zastoupené Druhy
Limonium gmelini
Limonium virgatum
Limonium latifolium
Limonium sinensis x aureum
Limonium latifolium x ?
Ostatní
142
Poslední aktualizace datové průvodky
8 January 2020
22 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
80
60
40
20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 227 přírůstků je 3.92, s minimálním skóre 2.60 a maximálním skóre 6.00.