Detaily genové banky

CREA-Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente - Laboratorio di gelsi bachicoltura di Padova
Umístění
Zeměpisná šířka
45,24
Zeměpisná délka
11,52
Nejvíce zastoupené názvy plodin
white mulberry
42
Mulberry botanic species
21
Hybrid
1
Red mulberry
1
black mulberry
1
Ostatní
1
Nejvíce zastoupený Rod
Morus
Morus alba x Morus rubra
Nejvíce zastoupené Druhy
Morus alba
Morus latifolia
Morus bombycis
Morus nigra
Morus alba (lhou)
Ostatní
5
Poslední aktualizace datové průvodky
٧ سبتمبر ٢٠٢٠
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 67 přírůstků je 4.62, s minimálním skóre 3.55 a maximálním skóre 6.00.