Detaily genové banky

CREA-Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, sede di Rende
Umístění
Zeměpisná šířka
39,18
Zeměpisná délka
16,1
Nejvíce zastoupené názvy plodin
olive
727
Nejvíce zastoupený Rod
Olea
Nejvíce zastoupené Druhy
Olea europaea
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 727 přírůstků je 5.65, s minimálním skóre 3.95 a maximálním skóre 6.15.