Detaily genové banky

Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-Forestale e Ambientale, Università degli Studi di Bari
Umístění
Zeměpisná šířka
41,110714
Zeměpisná délka
16,883267
Nejvíce zastoupené názvy plodin
grapevine
469
olive
70
peach
13
sweet cherry
9
nectarine
6
Ostatní
7
Nejvíce zastoupený Rod
Vitis
Olea
Prunus
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Olea europaea
Vitis sp.
Prunus persica
Prunus avium
Ostatní
18
Poslední aktualizace datové průvodky
8 Oktober 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 574 přírůstků je 4.56, s minimálním skóre 3.40 a maximálním skóre 6.50.