Detaily genové banky

Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-Forestale e Ambientale, Università degli Studi di Bari
Umístění
Zeměpisná šířka
41,110714
Zeměpisná délka
16,883267
Nejvíce zastoupené názvy plodin
grapevine
469
olive
70
peach
13
sweet cherry
9
nectarine
6
Ostatní
7
Nejvíce zastoupený Rod
Vitis
Olea
Prunus
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Olea europaea
Vitis sp.
Prunus persica
Prunus avium
Ostatní
18
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 574 přírůstků je 4.56, s minimálním skóre 3.40 a maximálním skóre 6.50.