Detaily genové banky

CREA-Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia, sede di Turi
Umístění
Zeměpisná šířka
40,919674
Zeměpisná délka
17,013856
Nejvíce zastoupené názvy plodin
grapevine
44
Tablegrape
8
Nejvíce zastoupený Rod
Vitis
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 52 přírůstků je 8.30, s minimálním skóre 8.30 a maximálním skóre 8.30.