Detaily genové banky

CREA-Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia, sede di Turi
Umístění
Zeměpisná šířka
40,919674
Zeměpisná délka
17,013856
Nejvíce zastoupené názvy plodin
grapevine
44
Tablegrape
8
Nejvíce zastoupený Rod
Vitis
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Poslední aktualizace datové průvodky
8 октября 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 52 přírůstků je 8.30, s minimálním skóre 8.30 a maximálním skóre 8.30.