Detaily genové banky

Agricultural Research Service
Kód ústavu
Země
Přírůstky v Genesys
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Hordeum
Medicago
Aegilops
Lycopersicon
Ostatní
2 212
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum dicoccoides
Hordeum vulgare
Triticum durum
Hordeum spontaneum
Triticum turgidum
Ostatní
3 078
Poslední aktualizace datové průvodky
5 březen 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 4,829 přírůstků je 4.89, s minimálním skóre 2.35 a maximálním skóre 5.95.