Detaily genové banky

Priekuli State Plant Breeding Station
Kód ústavu
LVA006
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
56.24
Zeměpisná délka
21.39
Nejvíce zastoupené plodiny
potato
Nejvíce zastoupené názvy plodin
potato
83
Nejvíce zastoupený Rod
Solanum
Nejvíce zastoupené Druhy
Solanum tuberosum
Poslední aktualizace datové průvodky
8 September 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
70
52.5
35
17.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 83 přírůstků je 4.72, s minimálním skóre 4.40 a maximálním skóre 5.55.