Detaily genové banky

Botanical Garden of Plant Breeding and Acclimatization Institute
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
53,174241
Zeměpisná délka
18,046711
Nejvíce zastoupené názvy plodin
perennial ryegrass
24
kentucky bluegrass
8
eggbract sedge
3
red fescue
3
sweet vernalgrass
3
Ostatní
57
Neurčeno
21
Nejvíce zastoupený Rod
Lolium
Carex
Festuca
Poa
Bromus
Ostatní
56
Nejvíce zastoupené Druhy
Lolium perenne
Poa pratensis
Anthoxanthum odoratum
Carex ovalis
Festuca rubra
Ostatní
78
Poslední aktualizace datové průvodky
7 září 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 119 přírůstků je 6.03, s minimálním skóre 2.90 a maximálním skóre 8.10.