Detaily genové banky

Botanical Garden of Plant Breeding and Acclimatization Institute
Kód ústavu
POL022
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
53.174241
Zeměpisná délka
18.046711
Nejvíce zastoupené názvy plodin
perennial ryegrass
13
Neurčeno
94
Nejvíce zastoupený Rod
Carex
Lolium
Festuca
Poa
Bromus
Ostatní
55
Nejvíce zastoupené Druhy
Lolium perenne
Poa pratensis
Anthoxanthum odoratum
Carex ovalis
Festuca rubra
Ostatní
77
Poslední aktualizace datové průvodky
8 September 2019
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
60
45
30
15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 107 přírůstků je 5.81, s minimálním skóre 2.95 a maximálním skóre 8.10.