Detaily genové banky

Plant Breeding Station
Kód ústavu
POL033
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
52.752586
Zeměpisná délka
17.14324
Nejvíce zastoupené názvy plodin
european yellow lupine
1
narrowleaf lupine
1
Nejvíce zastoupený Rod
Lupinus
Nejvíce zastoupené Druhy
Lupinus angustifolius
Lupinus luteus
Poslední aktualizace datové průvodky
8 January 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
3
2.25
1.5
0.75
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 2 přírůstků je 4.00, s minimálním skóre 4.00 a maximálním skóre 4.00.