Detaily genové banky

Plant Breeding Station Nagradowice
Kód ústavu
POL055
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
52.3
Zeměpisná délka
17.15
Nejvíce zastoupené názvy plodin
european yellow lupine
1
narrowleaf lupine
1
Nejvíce zastoupený Rod
Lupinus
Nejvíce zastoupené Druhy
Lupinus angustifolius
Lupinus luteus
Poslední aktualizace datové průvodky
24 February 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
3
2.25
1.5
0.75
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 2 přírůstků je 3.85, s minimálním skóre 3.85 a maximálním skóre 3.85.