Detaily genové banky

Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
52,427512
Zeměpisná délka
16,894806
Nejvíce zastoupené názvy plodin
common st
60
bear
41
sweetscented bedstraw
31
mountain arnica
25
Neurčeno
63
Nejvíce zastoupený Rod
Colchicum
Asarum
Arctostaphylos
Asperula
Arnica
Ostatní
14
Nejvíce zastoupené Druhy
Colchicum autumnale
Asarum europaeum
Arctostaphylos uva-ursi
Asperula odorata
Arnica montana
Ostatní
14
Poslední aktualizace datové průvodky
7 září 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 220 přírůstků je 6.68, s minimálním skóre 6.10 a maximálním skóre 7.45.