Detaily genové banky

Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants
Kód ústavu
POL106
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
52.427512
Zeměpisná délka
16.894806
Nejvíce zastoupené názvy plodin
common st. johnswort
60
bear-grape
41
sweetscented bedstraw
31
mountain arnica
25
Neurčeno
63
Nejvíce zastoupený Rod
Colchicum
Asarum
Arctostaphylos
Asperula
Arnica
Ostatní
14
Nejvíce zastoupené Druhy
Colchicum autumnale
Asarum europaeum
Arctostaphylos uva-ursi
Asperula odorata
Arnica montana
Ostatní
14
Poslední aktualizace datové průvodky
8 January 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 220 přírůstků je 6.83, s minimálním skóre 6.25 a maximálním skóre 7.60.