Detaily genové banky

Agricultural Research and Development Station - Lovrin
Kód ústavu
ROM012
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
www.scdalovrin.ro
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
45.99
Zeměpisná délka
20.77
Nejvíce zastoupené názvy plodin
corn
74
indian corn
1
Nejvíce zastoupený Rod
Zea
Nejvíce zastoupené Druhy
Zea mays
Poslední aktualizace datové průvodky
8 September 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
90
67.5
45
22.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 75 přírůstků je 4.31, s minimálním skóre 3.90 a maximálním skóre 6.10.