Detaily genové banky

Agricultural Research and Development Station Secuieni-Neamt
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
www.scda.ro
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
46,4
Zeměpisná délka
26,1
Nejvíce zastoupené názvy plodin
hemp
46
Nejvíce zastoupený Rod
Cannabis
Nejvíce zastoupené Druhy
Cannabis sativa
Poslední aktualizace datové průvodky
7 září 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 46 přírůstků je 5.89, s minimálním skóre 4.30 a maximálním skóre 7.30.