Detaily genové banky

'Ion Ionescu de la Brad' University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi
Kód ústavu
ROM022
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
www.uaiasi.ro
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
47.48
Zeměpisná délka
25.54
Nejvíce zastoupené názvy plodin
grapes
171
Nejvíce zastoupený Rod
Vitis
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Vitis spp.
Poslední aktualizace datové průvodky
8 September 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
80
60
40
20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 171 přírůstků je 5.04, s minimálním skóre 3.90 a maximálním skóre 6.00.