Detaily genové banky

SERICAROM S.A Bucuresti
Kód ústavu
Typ
Private
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
44,44
Zeměpisná délka
26,36
Nejvíce zastoupené názvy plodin
white mulberry
14
mulberry tree
9
mulberry
4
silkworm mulberry
1
Nejvíce zastoupený Rod
Morus
Nejvíce zastoupené Druhy
Morus alba
Morus multicaulis
Morus bombycis
Morus latifolia
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 28 přírůstků je 4.30, s minimálním skóre 4.25 a maximálním skóre 4.60.