Detaily genové banky

SERICAROM S.A Bucuresti
Kód ústavu
ROM025
Typ
Private
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
44.44
Zeměpisná délka
26.36
Nejvíce zastoupené názvy plodin
white mulberry
15
mulberry tree
9
mulberry
4
Nejvíce zastoupený Rod
Morus
Nejvíce zastoupené Druhy
Morus alba
Morus multicaulis
Morus bombycis
Morus latifolia
Poslední aktualizace datové průvodky
8 January 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
30
22.5
15
7.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 28 přírůstků je 4.30, s minimálním skóre 4.25 a maximálním skóre 4.60.