Detaily genové banky

Research and Development Station for Fruit Tree Growing - Bistrita
Kód ústavu
ROM032
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
47.22
Zeměpisná délka
24.07
Nejvíce zastoupené názvy plodin
domestic apple
675
plumleaf craba apple
1
siberian crabapple
1
toringa crabapple
1
Neurčeno
1
Nejvíce zastoupený Rod
Malus
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus domestica
Malus baccata
Malus prunifolia
Malus theifera
Malus toringo
Poslední aktualizace datové průvodky
8 September 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
500
375
250
125
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 679 přírůstků je 4.54, s minimálním skóre 3.00 a maximálním skóre 5.30.