Detaily genové banky

Research and Development Station for Fruit Tree Growing - Bistrita
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
47,22
Zeměpisná délka
24,07
Nejvíce zastoupené názvy plodin
domestic apple
675
plumleaf craba apple
1
siberian crabapple
1
toringa crabapple
1
Neurčeno
1
Nejvíce zastoupený Rod
Malus
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus domestica
Malus baccata
Malus prunifolia
Malus theifera
Malus toringo
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 679 přírůstků je 4.54, s minimálním skóre 3.00 a maximálním skóre 5.30.