Detaily genové banky

Research and Development Station for Fruit Tree Growing - Fălticeni
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
47,45
Zeměpisná délka
26,28
Nejvíce zastoupené plodiny
apple
Neurčeno
2
Nejvíce zastoupené názvy plodin
apple
16
plumleaf craba apple
1
Neurčeno
1
Nejvíce zastoupený Rod
Malus
Pyrus
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus sp.
Malus prunifolia
Pyrus serotina
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 18 přírůstků je 3.69, s minimálním skóre 3.25 a maximálním skóre 4.90.