Detaily genové banky

Maize Research Institute 'Zemun Polje'
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
44,5
Zeměpisná délka
20,29
Nejvíce zastoupené názvy plodin
zuti zuban
175
domaci kukuruz
139
zuti tvrdunac
124
domaci
95
beli tvrdunac
61
Ostatní
4 876
Neurčeno
5
Nejvíce zastoupený Rod
Nejvíce zastoupené Druhy
Zea mays
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 5,475 přírůstků je 4.69, s minimálním skóre 3.60 a maximálním skóre 6.10.