Detaily genové banky

Maize Research Institute 'Zemun Polje'
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
44,5
Zeměpisná délka
20,29
Nejvíce zastoupené názvy plodin
zuti zuban
176
domaci kukuruz
146
zuti tvrdunac
125
domaci
95
beli tvrdunac
62
Ostatní
4 866
Neurčeno
5
Nejvíce zastoupený Rod
Nejvíce zastoupené Druhy
Zea mays
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 5,475 přírůstků je 4.69, s minimálním skóre 3.60 a maximálním skóre 6.10.