Detaily genové banky

Agronomy Department, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
Kód ústavu
SVN018
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
46,09
Zeměpisná délka
14,3
Nejvíce zastoupený Rod
Fagopyrum
Agopyrum
Nejvíce zastoupené Druhy
Fagopyrum esculentum
Fagopyrum sp.
Fagopyrum tataricum
Fagopyrum eculentum
Fagopyrum sagittatum
Ostatní
6
Poslední aktualizace datové průvodky
10 February 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 216 přírůstků je 4.74, s minimálním skóre 1.55 a maximálním skóre 6.95.