Detaily genové banky

Crops and Seed Production Department, Agricultural Institute of Slovenia
Kód ústavu
SVN019
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
46,04
Zeměpisná délka
14,3
Nejvíce zastoupené plodiny
beans
lettuce
fababean
grasspea
Neurčeno
341
Nejvíce zastoupené názvy plodin
beans
996
lettuce
171
fababean
48
grasspea
4
Neurčeno
341
Nejvíce zastoupený Rod
Phaseolus
Lactuca
Trifolium
Dactylis
Vicia
Ostatní
219
Nejvíce zastoupené Druhy
Phaseolus coccineus
Lactuca sativa
Dactylis glomerata
Vicia faba
Phleum pratense
Ostatní
266
Poslední aktualizace datové průvodky
10 February 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 1,560 přírůstků je 7.02, s minimálním skóre 3.20 a maximálním skóre 7.75.