Detaily genové banky

Institute of Bast Crops
Kód ústavu
UKR015
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
51,4
Zeměpisná délka
33,54
Nejvíce zastoupené názvy plodin
flax
1 183
hemp
420
$1
100
Nejvíce zastoupený Rod
Linum
Cannabis
Nejvíce zastoupené Druhy
Linum usitatissimum
Cannabis sativa
Linum grandiflorum
Linum angustifolium
Linum bienne
Ostatní
3
Poslední aktualizace datové průvodky
10 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 1,703 přírůstků je 6.46, s minimálním skóre 3.25 a maximálním skóre 8.70.